تو باور میکنی یا نه !

تو باور می کنی یا نه !
دلم چون حفره ای خالیست
دلم از حکم بی عدلت
کمی خون است , کمی شاکیست

تو باور می کنی یا نه !
کنارت بوسه ها جاریست
در این کوران دلتنگی
مرا باکی زغم ها نیست

تو باور می کنی یا نه !
بدون تو دلم صحراست
کنار تو پر از احساس
در آغوشت شب یلداست

تو باور می کنی یا نه !
نبودت مثل موریانه
در این شب های تنهایی
درونم کرده است خانه

تو باور می کنی یا نه
برای من معما نیست !
تمام فکر من روحت
تمام شعر من آنیست
 
تو باور میکنی یا نه !
سکوتم خالی از اغراض 
تو باور کن که قلب من
پر از عشق است , پر از احساس
 
 
/ 0 نظر / 19 بازدید