سورئالی در گور

طرح اندام مرا قاب کنید
دل یک هندسه ی خاک آلود
کفنی از وصیت هایی سفید 
بِکشانید به مغزی پر دود

اثری خلق کنید بی همتا
سورئالی از درختی تک برگ
بسپارید به خاکی سُربی
ته یک زاویه از موزه ی مرگ

بوم من دوش بگیرند , ببَرند 
کُنده هایی از مدادهایی لنگ
جای پنبه , حُفره های گوشم 
پُر کنید از گِل و خاشاک بلند

سطلی از واژه بپاشید به شعر
روی این بوم سیاه و اِسپید 
پیکاسو , ژرژ براک یا ماگریت  
همگی , ذهن مرا رنگ کنید

گور من حَفر کنید با دل و جان
با سه بیل و دو کُلنگ و یک دست
مُشتی احساس و اَراجیفِ مَحال
بخورانید به کِرمهایی مست

بوم من قاب کنید با تبعیض  
زیر پای یک گِرانیت سیاه
روی قبرم همگی با شیطان
والس رقصید خدایان گناه
/ 0 نظر / 29 بازدید