شرایط

گاهی کمی اصرارگاهی کمی سازش گاهی سکوتی محضعاجزترین خواهشگاهی نگاهی خیسرسم شرایط هاستممکن ترین احساسناممکنی بی جاستگاهی من و تردیدگاهی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

ضربان

و قلب من بیشه زاریست که در آن اسبی وحشی , چهار نعل به سوی تو می تازد !مادامی که نباشی مادامی که بایستداین صدای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

تله شعر

شعر من تصویریست نامفهوماز کُلاژ تک سکانس های زمانشده یک ژانر , پر از بی خوابی زیر مونتاژی بد از حدس و گماندفترم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست